Comfortabel Thuis van de FlorencePas

Comfortabel Thuis van de FlorencePas


Comfortabel Thuis zorgt voor u

De gewone dagelijkse handelingen kunnen ineens een opgave worden. Bijvoorbeeld wanneer u thuis komt na een ziekenhuisopname, als u ziek of herstellende bent of als uw mantelzorger met vakantie is. Het zorgarrangement Comfortabel Thuis van Florence kan u dan uitkomst bieden. Wij zorgen dat u voor een week uw boodschappen in huis heeft, zes avonden een gezonde maaltijd kunt eten, een uur huishoudelijk zorg krijgt en dat uw was wordt opgehaald en weer schoon wordt teruggebracht. U kunt het pakket van Comfortabel Thuis uitbreiden met aanvullende diensten. Zo kunt u bijvoorbeeld ook uw vervoer, een pedicure, een kapper en diverse verzorg- en verpleegartikelen regelen.

Aanvragen zorgarrangement Comfortabel Thuis

Wilt u nog dezelfde dag gebruikmaken van het zorgarrangement Comfortabel Thuis? Belt u dan voor 12.00 uur en wij zorgen dat u direct wordt geholpen. Met uw FlorencePas betaalt u 99 euro (normaal: 125 euro). Voor het aanvragen van het zorgarrangement of voor vragen kunt terecht bij het team van de FlorencePas via 070–41 31 000 of via florencepas@florence.nl. Het zorgarrangement bieden wij aan in Den Haag, Delft, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Voorschoten en Wassenaar.