Privacy Policy Disclaimer.

Privacy Policy Disclaimer.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 

Wanneer u iets bij ons bestelt, wilt u geen pottenkijkers. Geen ongenode gasten die zien wat u bestelt. Of erger nog: die er met uw persoonsgegevens vandoor gaan. . Dat zouden wij ook niet willen. Daarom doen we er alles aan om uw privé-gegevens ook echt privé te houden.

Versmarkt Vreeburg slaat uw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. En daar blijven ze ook. We geven uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

Disclaimer

Disclaimer van kracht voor 
www.demaaltijdconcurrent.nl

·         de webpagina: iedere webpagina waarin de hyperlink naar deze disclaimer is opgenomen met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;

·         gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);

·         u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

·         de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

·         schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

1.    Het onderstaande is van toepassing op elke willekeurige webpagina op deze website (http://www.demaaltijdconcurrent.nl). Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 

2.     De maaltijd concurrent spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 

3.    De maaltijd concurrent is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 

4.    De maaltijd concurrent mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De maaltijd concurrent is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 

5.    Behoudens deze disclaimer, is de maaltijd concurrent niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
 

6.    Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 De maaltijd concurrent
 behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de maaltijd concurrent de toegang tot de web-pagina monitoren.

 

8.    U zal de maaltijd concurrent, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechts-bijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Nadere informatie

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot de maaltijd concurrent:

www.demaaltijdconcurrent.nl

Alle rechten voorbehouden.


Cookies en Privacy

Privacy Statement
Dit is het privacy statement van d
e maaltijd concurrent  De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is de maaltijd concurrent onderdeel van Versmarkt Vreeburg 2261 AS Leidschendam

De maaltijd concurrent respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Soms vraagt De maaltijd concurrent u persoonsgegevens in te vullen, zoals uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam. Een voorbeeld hiervan is voor de inschrijving voor onze nieuwsbrief. Hierbij duiden we aan welke gegevens verplicht/optioneel zijn. Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over bijvoorbeeld onze diensten.

Indien u dit niet wilt, kunt u ons dat laten weten via een eenvoudige e-mail (op info@demaaltijdconcurrent.nl) of elk ander gebruikelijk communicatiemiddel.

De maaltijd concurrent treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld. Daarbij neemt De maaltijd concurrent de nodige maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen.

Gegevens die ons zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is een uitzondering op deze regel mogelijk, wanneer een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

U hebt op elk ogenblik het recht om de verstrekte gegevens in te kijken, te wijzigen of verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens. Stuur ons hiervoor een vraag op info@demaaltijdconcurrent.nl, of De maaltijd concurrent, Duivenvoorde 384 2261AS Leidschendam. We kunnen u een bewijs van uw identiteit vragen.

Deze verklaring kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. We vragen u daarom regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.

COOKIES                                                                                                                 
Op 5 juni 2012 is de cookiewetgeving van kracht in Europa. Deze wet bepaalt dat websites hun bezoekers duidelijk en volledig moeten informeren over het gebruik van cookies.

WAT ZIJN COOKIES?
Cookies zijn kleine stukjes informatie (tekstbestanden, die door uw browser worden opgeslagen op uw computer bij het bezoeken van een website en die gebruikt worden om bijvoorbeeld uw persoonlijke voorkeuren te onthouden.

COOKIES OP  www.demaaltijdaaltijdconcurrent.nl
1. Strikt noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren.

2. Social media cookies
Deze maken het mogelijk om een artikel te delen via social media als u ingelogd bent.

3. Analytics cookies
Wij gebruiken cookies zodat wij kunnen meten waar bezoekers vandaan komen, welke besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde artikelen lezen, enzovoorts.

4. Optionele cookies
Mailchimp voor het verzenden van onze nieuwsbrieven.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Mocht u geen enkele cookie willen installeren, dan kunt u dit aangeven in uw browser. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, …) of surf naar http://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen voor uitleg.

Deze verklaring kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.

Meer informatie of een vraag? Stuur ons een mail op info@demaaltijdconcurrent.nl, of per brief naar de maaltijd concurrent Duivenvoorde 384 2261AS Leidschendam.

MEER INFORMATIE OVER COOKIES?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: 
Wat zijn cookies?
Consumentenbond: 
Cookies verwijderen
Consumentenbond: 
Cookies uitschakelen

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Veiligheid
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Onze website is beveiligd met een SSL certificaat (groen slotje). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Heeft u vragen, aarzel niet contact met ons op te nemen.